коллективка

  • 17чит — I. и. 1. Берәр әйбернең кырыйдагы урыны, шул кырый үзе 2. Берәр әйбер (урман, торак пункт һ. б. ш.) кырыендагы җир, урын. Юл, урам һ. б. ш. кырыенда, аларның һәр ике ягында буйдан буйга сузылган урын 3. Нин. б. мәйдан, өслек, тирәлекнең кырыен… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 18язылу — I. 1. (Язу (I) ) 2. Берәр оешмага, коллективка член булып керү 3. Алдан хак түләп, билгеле бер вакыт эчендә өйгә газета журнал китерүне тәэмин итү 4 …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге